Harmonogram składania dokumentów


Załącznik do zarządzenia Nr 903/2017

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.04.2017r

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

Rodzaj czynności

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 kwietnia – 8 maja 2017 r.

20 – 23 czerwca 2017 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

18 kwietnia – 4 maja 2017 r.

20 – 26 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

4 maja 2017 r.

26 czerwca 2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 12 maja 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 czerwca 2017 r.

11 lipca 2017 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

8 – 16 czerwca 2017 r.

12 – 17 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 czerwca 2017 r.

19 lipca 2017 r.

Informacje o zapisach do klasy IV i VII można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Przydatne strony