Sobota, 15 Maja 2010

Wizyta w konsulacie

W tym dniu uczniowie pod opieką pani B. Mazur i J. Kisielewskiej odwiedzili Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec. Pracownicy konsulatu zapoznali gości z zadaniami i funkcjonowaniem placówki dyplomatycznej. Ponadto uczniowie mieli okazję spotkać się z Konsulem Generalnym panem dr Heinzem Petersem, który opowiedział o swoich obowiązkach i pracy w konsulacie.

Kontakt

Gimnazjum nr 22
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Skwerowa 3
30-317 Kraków

Telefon:
(12) 2664939
(12) 2669954

E-mail:

Przydatne strony