Poniedziałek, 27 Października 2014

Projekt „Uczeń-Obywatel”

W ramach projektu „Uczeń-Obywatel”, 27.10.2014 r., odbyło się w naszej szkole spotkanie gimnazjalistów z opiekunem projektu z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, panią Teresą Kwinta i Radnym Dzielnicy VIII, panem Antonim Stawarzem . Podczas spotkania, uczniowie zapoznali się ze strukturą i funkcjonowaniem samorządu na szczeblu dzielnicy. Ponadto opracowywali materiały, które dotyczyły zaspokajania potrzeb lokalnego środowiska.

Kontakt

Gimnazjum nr 22
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Skwerowa 3
30-317 Kraków

Telefon:
(12) 2664939
(12) 2669954

E-mail:

Przydatne strony