Wtorek, 26 Marca 2013

Konkurs informatyczny TIK-TAK

III Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Jednocześnie chcemy stworzyć uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, a także wyłonić i wspierać uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych. Naszym celem jest również zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień swoich uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Udział w konkursie dla uczniów jest bezpłatny i dobrowolny. Konkurs, o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzony będzie w trzech etapach:
- etap szkolny: 8-12 kwietnia 2013,
- etap regionalny: 19 kwietnia 2013,
- finał 15 maja 2013 podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

Przebieg konkursu I Etap (szkolny)

Uczeń z zarejestrowanym i potwierdzonym przez Opiekuna Szkolnego Konkursu, kontem w systemie rozwiązuje testy w dniach od 08.04.2013 do 12.04.2013
Uczeń loguje się do systemu przy pomocy odnośnika na stronie głównej Konkursu.
Uczeń rozwiązuje test na następujących zasadach:
a. na rozwiązanie testu uczeń ma 10 minut,
b. w ciągu doby uczeń może uruchomić test 2 razy,
c. pytania są losowane z grupy pytań przewidzianych dla danego poziomu szkoły,
d. każde pytanie posiada cztery możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna,
e. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.
Punkty sumowane są na koncie ucznia w systemie Konkursu.
Zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje.


Więcej informacji na stronie konkursu: www.tik-tak.eecdl.pl

Zainteresowani konkursem, proszeni są o rejestrację na stronie: http://tik-tak.cloudia.pl/rejestracja

Kontakt

Gimnazjum nr 22
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Skwerowa 3
30-317 Kraków

Telefon:
(12) 2664939
(12) 2669954

E-mail:

Przydatne strony