"Uczeń - Obywatel"

PROJEKT UCZEŃ – OBYWATEL

Dnia 13.11.2013 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie młodzieży z opiekunem projektu z Centrum Młodzieży im dr. H. Jordana, panią Teresą Kwintą i radnym Dzielnicy VIII panem Antonim Stawarzem. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się ze strukturą i funkcjonowaniem samorządu lokalnego na szczeblu dzielnicy i opracowali materiały, które dotyczyły zaspokajania potrzeb środowiska lokalnego.

Przydatne strony