Twórczość księdza Twardowskiego

 • Wiersze (1959, tom wydany wspólnie z książką poetycką ks. Pawła Heintscha)
 • Znaki ufności (1970)
 • Zeszyt w kratkę (1973)
 • Poezje wybrane (1979)
 • Niebieskie okulary (1980)
 • Rachunek dla dorosłego (1982)
 • Który stwarzasz jagody (1984, 1988)
 • Na chwilę
 • Święty gapa
 • Na osiołku (1986)
 • Nie przyszedłem pana nawracać (1986)
 • Sumienie ruszyło (1989, 1990)
 • Tak ludzka (1990)
 • Stukam do nieba (1990)
 • Nie bój się kochać (1991)
 • Niecodziennik (1991)
 • Nie martw się (1992)
 • Tyle jeszcze nadziei (1993)
 • Krzyżyk na drogę (1993)
 • Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego (2000)
 • Pogodne spojrzenie (2003)
 • Mimo Wszystko (2003)
 • O spacerze po cmentarzu wojskowym
 • O maluchach

Publikowane od 1945 roku wiersze zostały docenione przez krytykę. W 1980 roku otrzymał nagrodę PEN Clubu im. Roberta Geavesa za całokształt twórczości, w 1996 Order Uśmiechu, w 2000 nagrodę Ikar i Dziecięcą Nagrode Serca, w 2001 Totus „katolickiego Nobla”. Wśród wielu jego innych wyróżnień jest Medal im. Janusza Korczaka, Nagroda Nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej im. Alfreda Jurzykowskiego, nagroda literacka im. Włodzimierza Pietrzaka i wiele, wiele innych. Katolicki Uniwersytet Lubelski wyróżnił księdza Twardowskiego tytułem doktora honoris causa w 1999 roku.

Tekst i opracowanie Zofia Piżl

* wszystkie myśli księdza Jan Twardowskiego zaczerpnięte zostały z „Autobiografii”

Przydatne strony